Hizmetlerimiz

Fenni Muayene Raporu

 KALDIRMA ARAÇLARINDA PERİYODİK KONTROLLER (FENNİ MUAYENE)


Ülkemizde çalışma koşullarını belirleyen iş güvenliği yasalarının işlerliği henüz kurumsallaşamamıştır.7/7583 karar sayılı 11 Ocak 1974 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1475 sayılı İş kanunu kapsamına giren işyerlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu belirlenmiştir.Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, Tüzükte belirtilen şartları yerine getirecek araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini uygulamak ve öğretmekle yükümlüdür. 1475 sayılı iş kanununun 7. bölümünde Kaldırma Makinelerinde alınacak güvenlik tedbirleri Madde 373 ile 437'ncimaddeler arasında belirlenmiştir. İlgili yasanın 74’üncü maddesine göre Kaldırma ve iletme grubuna giren araçların (vinç, Caraskal, forklift, asansör, gırgır vinç yükleyici gezer vinç, lift vb.) test ve kontrollerinin periyodik olarak yetkili ve ehliyetli Makina Mühendisleri tarafından yapılması ve sonucunda rapor düzenlenmesi zorunludur.TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasa'nın 135' inci maddesinde tanımlanan 66, ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı, yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kurulusudur.. Bu test ve kontroller iş Güvenliği Tüzüğü gereği üç ayda bir yapılır.Genel olarak kaldırma gruplarının bakım, onarım, çalışma ve güvenliği ile ilgili olarak çalışmalar iş yerindeki sorumlu mühendisin gözetiminde yapılmaktadır. Sorumlu formen yetkili, (ehliyetli) operatörler bakım ve kullanımdan sorumludur. Ehliyetsiz ve ilgisi olmayan kişilere bu makinelerin kullandırılmaması gerekmektedir.

Web Tasarım